เมนู

 

บทความ

ตัวอย่างหมวดหมู่

 
« May 2024»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

ประเภทสินค้า

 
$catalog_system->Array-$currency_type->baht-
Array
(
  [0] => 154717
  [wid] => 154717
  [1] => 
  [payment_detail] => 
  [2] => baht
  [currency] => baht
  [3] => n
  [productregis] => n
  [4] => m
  [productidmode] => m
  [5] => text
  [show_catgroup] => text
  [6] => y
  [display_detail] => y
  [7] => n
  [stock_open] => n
  [8] => 20
  [low_stock] => 20
  [9] => n
  [ems_tracking_open] => n
  [10] => baht
  [currency_th] => baht
  [11] => baht
  [currency_eng] => baht
  [12] => y
  [show_date] => y
  [13] => n
  [page_security] => n
  [14] => y
  [download_catalog] => y
  [15] => y
  [sendmail_ordercomplete] => y
  [16] => normal
  [discount_used] => normal
  [17] => item
  [discount_calculate_used] => item
  [18] => amount
  [discount_condition_used] => amount
  [19] => percent
  [discount_method_used] => percent
  [20] => n
  [vat_enable] => n
  [21] => 7
  [vat] => 7
  [22] => n
  [tax_enable] => n
  [23] => 3
  [tax] => 3
  [24] => 0
  [tax_condition_price] => 0
  [25] => n
  [shipping_enable] => n
  [26] => category
  [group_used] => category
  [27] => 0
  [image_display_style] => 0
  [28] => n
  [relate_product] => n
  [29] => n
  [tellafriend_used] => n
  [30] => n
  [comment_used] => n
  [31] => n
  [show_rating] => n
  [32] => n
  [show_stat] => n
  [33] => 5
  [comment_per_page] => 5
  [34] => n
  [watermark_used] => n
  [35] => n
  [display_id] => n
  [36] => normal
  [image_style] => normal
  [37] => 
  [paypal_directpay] => 
  [38] => 
  [scib_payment] => 
  [39] => n
  [spec_used] => n
  [40] => 
  [scb_payment] => 
  [41] => n
  [member_price_used] => n
  [42] => 
  [destination_payment] => 
  [43] => n
  [shoppingcart_used] => n
  [44] => n
  [open_form] => n
  [45] => 
  [form_builder] => 
  [46] => 
  [paysbuy_payment] => 
  [47] => 
  [paypal_payment] => 
  [48] => n
  [relate_product_group] => n
  [49] => 
  [permission] => 
  [50] => 
  [bbl_payment] => 
  [51] => n
  [stock_shoppingcart_used] => n
  [52] => normal
  [shipping_used] => normal
  [53] => amount
  [shipping_condition_used] => amount
  [54] => currency
  [shipping_method_used] => currency
  [55] => normal
  [point_used] => normal
  [56] => 0
  [point_active] => 0
  [57] => none
  [point_used_in] => none
  [58] => none
  [point_used_out] => none
  [59] => percent
  [point_out_condition] => percent
  [60] => amount
  [point_condition_used] => amount
  [61] => n
  [producthistory_used] => n
  [62] => currency
  [discount_point_method_used] => currency
  [63] => n
  [cash_payment] => n
  [64] => n
  [compare_used] => n
  [65] => 
  [shipping_cost_condition_used] => 
  [66] => 
  [personalid] => 
  [67] => 
  [mpay_payment] => 
  [68] => 
  [siampay_payment] => 
  [69] => normal
  [order_used] => normal
  [70] => amount
  [order_condition_used] => amount
  [71] => 
  [order_condition_total] => 
  [72] => model
  [spec_condition_used] => model
  [73] => n
  [show_stock] => n
  [74] => 
  [layout_detail] => 
  [75] => default
  [comment_type] => default
  [76] => n
  [shipping_per_piece] => n
  [77] => 
  [shipping_method_active] => 
  [78] => 0
  [pack_icon] => 0
  [79] => 
  [tbank_payment] => 
  [80] => 
  [button_images] => 
  [81] => n
  [random_image] => n
  [82] => 
  [kbank_payment] => 
  [83] => 
  [my2c2p_payment] => 
  [84] => 
  [scb_directdebit_payment] => 
  [85] => 
  [scb_bill_payment] => 
  [86] => 
  [krungsri_payment] => 
  [87] => 0
  [item_border] => 0
  [88] => y
  [download_catalog_index] => y
)
154717--1-
Array
(
  [rows] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1007014
          [product_id] => 
          [title] => (O-RING EPDM )
          [description] => O-Ring EPDM เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีเรื่องของน้ำร้อนหรือเย็นเข้ามาเกี่ยวข้อง ทนความร้อนได้ -40&de...
          [font_color] => 
          [price] => 0.00
          [show_price] => n
          [text_price] => 
          [check_sale] => n
          [percent] => 0
          [sale] => 0.00
          [date] => 11/01/2557
          [currency] => ฿
          [icon_status] => 
          [image_url] => http://v1.igetweb.com/www/kitrungruangrubber/catalog/p_1007014.jpg
          [image_watermark_url] => 
          [readers] => 5,663
          [rating] => 
          [stock_amount] => 0
          [member_price] => 
          [discountSystem] => 
          [memberDiscountPrice] => 0.00
          [link] => /product/1007014/o-ring-epdm>โอริงepdm-o-ring-epdm.html
          [link_cart] => /modules/product/addtocart.php?wid=154717&product_id=1007014&rand=1716991419
          [cart_status] => 
          [images_extra] => 
          [total_images_extra] => 0
          [lastupdate] => 2014-01-11 11:11:21
          [data_system] => Array
            (
              [0] => 154717
              [wid] => 154717
              [1] => 
              [payment_detail] => 
              [2] => baht
              [currency] => baht
              [3] => n
              [productregis] => n
              [4] => m
              [productidmode] => m
              [5] => text
              [show_catgroup] => text
              [6] => y
              [display_detail] => y
              [7] => n
              [stock_open] => n
              [8] => 20
              [low_stock] => 20
              [9] => n
              [ems_tracking_open] => n
              [10] => baht
              [currency_th] => baht
              [11] => baht
              [currency_eng] => baht
              [12] => y
              [show_date] => y
              [13] => n
              [page_security] => n
              [14] => y
              [download_catalog] => y
              [15] => y
              [sendmail_ordercomplete] => y
              [16] => normal
              [discount_used] => normal
              [17] => item
              [discount_calculate_used] => item
              [18] => amount
              [discount_condition_used] => amount
              [19] => percent
              [discount_method_used] => percent
              [20] => n
              [vat_enable] => n
              [21] => 7
              [vat] => 7
              [22] => n
              [tax_enable] => n
              [23] => 3
              [tax] => 3
              [24] => 0
              [tax_condition_price] => 0
              [25] => n
              [shipping_enable] => n
              [26] => category
              [group_used] => category
              [27] => 0
              [image_display_style] => 0
              [28] => n
              [relate_product] => n
              [29] => n
              [tellafriend_used] => n
              [30] => n
              [comment_used] => n
              [31] => n
              [show_rating] => n
              [32] => n
              [show_stat] => n
              [33] => 5
              [comment_per_page] => 5
              [34] => n
              [watermark_used] => n
              [35] => n
              [display_id] => n
              [36] => normal
              [image_style] => normal
              [37] => 
              [paypal_directpay] => 
              [38] => 
              [scib_payment] => 
              [39] => n
              [spec_used] => n
              [40] => 
              [scb_payment] => 
              [41] => n
              [member_price_used] => n
              [42] => 
              [destination_payment] => 
              [43] => n
              [shoppingcart_used] => n
              [44] => n
              [open_form] => n
              [45] => 
              [form_builder] => 
              [46] => 
              [paysbuy_payment] => 
              [47] => 
              [paypal_payment] => 
              [48] => n
              [relate_product_group] => n
              [49] => 
              [permission] => 
              [50] => 
              [bbl_payment] => 
              [51] => n
              [stock_shoppingcart_used] => n
              [52] => normal
              [shipping_used] => normal
              [53] => amount
              [shipping_condition_used] => amount
              [54] => currency
              [shipping_method_used] => currency
              [55] => normal
              [point_used] => normal
              [56] => 0
              [point_active] => 0
              [57] => none
              [point_used_in] => none
              [58] => none
              [point_used_out] => none
              [59] => percent
              [point_out_condition] => percent
              [60] => amount
              [point_condition_used] => amount
              [61] => n
              [producthistory_used] => n
              [62] => currency
              [discount_point_method_used] => currency
              [63] => n
              [cash_payment] => n
              [64] => n
              [compare_used] => n
              [65] => 
              [shipping_cost_condition_used] => 
              [66] => 
              [personalid] => 
              [67] => 
              [mpay_payment] => 
              [68] => 
              [siampay_payment] => 
              [69] => normal
              [order_used] => normal
              [70] => amount
              [order_condition_used] => amount
              [71] => 
              [order_condition_total] => 
              [72] => model
              [spec_condition_used] => model
              [73] => n
              [show_stock] => n
              [74] => 
              [layout_detail] => 
              [75] => default
              [comment_type] => default
              [76] => n
              [shipping_per_piece] => n
              [77] => 
              [shipping_method_active] => 
              [78] => 0
              [pack_icon] => 0
              [79] => 
              [tbank_payment] => 
              [80] => 
              [button_images] => 
              [81] => n
              [random_image] => n
              [82] => 
              [kbank_payment] => 
              [83] => 
              [my2c2p_payment] => 
              [84] => 
              [scb_directdebit_payment] => 
              [85] => 
              [scb_bill_payment] => 
              [86] => 
              [krungsri_payment] => 
              [87] => 0
              [item_border] => 0
              [88] => y
              [download_catalog_index] => y
            )

          [permission_order] => y
          [permission_view] => y
          [this_compare] => 
          [short_detail] => โอริง EPDM
          [category_data] => 
        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 441688
          [product_id] => K001
          [title] => โอริงไวตัน (O-RING viton) >o-ring
          [description] => O-Ring  ขนาดของโอริงจากเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน O-ring diameter ID.                 ...
          [font_color] => 
          [price] => 0.00
          [show_price] => n
          [text_price] => 
          [check_sale] => n
          [percent] => 0
          [sale] => 0.00
          [date] => 11/01/2557
          [currency] => ฿
          [icon_status] => 
          [image_url] => http://v1.igetweb.com/www/kitrungruangrubber/catalog/p_441688.jpg
          [image_watermark_url] => 
          [readers] => 37,675
          [rating] => 
          [stock_amount] => 0
          [member_price] => 
          [discountSystem] => 
          [memberDiscountPrice] => 0.00
          [link] => /product/441688/o-ringviton,o-ring-viton-ยางไวตันโอริงไวตัน-กิจรุ่งเรืองรับเบอร์.html
          [link_cart] => /modules/product/addtocart.php?wid=154717&product_id=441688&rand=1716991419
          [cart_status] => 
          [images_extra] => 
          [total_images_extra] => 0
          [lastupdate] => 2014-01-11 11:57:25
          [data_system] => Array
            (
              [0] => 154717
              [wid] => 154717
              [1] => 
              [payment_detail] => 
              [2] => baht
              [currency] => baht
              [3] => n
              [productregis] => n
              [4] => m
              [productidmode] => m
              [5] => text
              [show_catgroup] => text
              [6] => y
              [display_detail] => y
              [7] => n
              [stock_open] => n
              [8] => 20
              [low_stock] => 20
              [9] => n
              [ems_tracking_open] => n
              [10] => baht
              [currency_th] => baht
              [11] => baht
              [currency_eng] => baht
              [12] => y
              [show_date] => y
              [13] => n
              [page_security] => n
              [14] => y
              [download_catalog] => y
              [15] => y
              [sendmail_ordercomplete] => y
              [16] => normal
              [discount_used] => normal
              [17] => item
              [discount_calculate_used] => item
              [18] => amount
              [discount_condition_used] => amount
              [19] => percent
              [discount_method_used] => percent
              [20] => n
              [vat_enable] => n
              [21] => 7
              [vat] => 7
              [22] => n
              [tax_enable] => n
              [23] => 3
              [tax] => 3
              [24] => 0
              [tax_condition_price] => 0
              [25] => n
              [shipping_enable] => n
              [26] => category
              [group_used] => category
              [27] => 0
              [image_display_style] => 0
              [28] => n
              [relate_product] => n
              [29] => n
              [tellafriend_used] => n
              [30] => n
              [comment_used] => n
              [31] => n
              [show_rating] => n
              [32] => n
              [show_stat] => n
              [33] => 5
              [comment_per_page] => 5
              [34] => n
              [watermark_used] => n
              [35] => n
              [display_id] => n
              [36] => normal
              [image_style] => normal
              [37] => 
              [paypal_directpay] => 
              [38] => 
              [scib_payment] => 
              [39] => n
              [spec_used] => n
              [40] => 
              [scb_payment] => 
              [41] => n
              [member_price_used] => n
              [42] => 
              [destination_payment] => 
              [43] => n
              [shoppingcart_used] => n
              [44] => n
              [open_form] => n
              [45] => 
              [form_builder] => 
              [46] => 
              [paysbuy_payment] => 
              [47] => 
              [paypal_payment] => 
              [48] => n
              [relate_product_group] => n
              [49] => 
              [permission] => 
              [50] => 
              [bbl_payment] => 
              [51] => n
              [stock_shoppingcart_used] => n
              [52] => normal
              [shipping_used] => normal
              [53] => amount
              [shipping_condition_used] => amount
              [54] => currency
              [shipping_method_used] => currency
              [55] => normal
              [point_used] => normal
              [56] => 0
              [point_active] => 0
              [57] => none
              [point_used_in] => none
              [58] => none
              [point_used_out] => none
              [59] => percent
              [point_out_condition] => percent
              [60] => amount
              [point_condition_used] => amount
              [61] => n
              [producthistory_used] => n
              [62] => currency
              [discount_point_method_used] => currency
              [63] => n
              [cash_payment] => n
              [64] => n
              [compare_used] => n
              [65] => 
              [shipping_cost_condition_used] => 
              [66] => 
              [personalid] => 
              [67] => 
              [mpay_payment] => 
              [68] => 
              [siampay_payment] => 
              [69] => normal
              [order_used] => normal
              [70] => amount
              [order_condition_used] => amount
              [71] => 
              [order_condition_total] => 
              [72] => model
              [spec_condition_used] => model
              [73] => n
              [show_stock] => n
              [74] => 
              [layout_detail] => 
              [75] => default
              [comment_type] => default
              [76] => n
              [shipping_per_piece] => n
              [77] => 
              [shipping_method_active] => 
              [78] => 0
              [pack_icon] => 0
              [79] => 
              [tbank_payment] => 
              [80] => 
              [button_images] => 
              [81] => n
              [random_image] => n
              [82] => 
              [kbank_payment] => 
              [83] => 
              [my2c2p_payment] => 
              [84] => 
              [scb_directdebit_payment] => 
              [85] => 
              [scb_bill_payment] => 
              [86] => 
              [krungsri_payment] => 
              [87] => 0
              [item_border] => 0
              [88] => y
              [download_catalog_index] => y
            )

          [permission_order] => y
          [permission_view] => y
          [this_compare] => 
          [short_detail] => โอริงไวตัน o-ring viton
          [category_data] => 
        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 447161
          [product_id] => 002
          [title] => O-Ring Silicone(โอริงซิลิโคน)
          [description] => O-Ring  ขนาดของโอริงจากเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน O-ring diameter ID.                 ...
          [font_color] => 
          [price] => 0.00
          [show_price] => n
          [text_price] => 
          [check_sale] => n
          [percent] => 0
          [sale] => 0.00
          [date] => 06/05/2557
          [currency] => ฿
          [icon_status] => 
          [image_url] => http://v1.igetweb.com/www/kitrungruangrubber/catalog/p_447161.jpg
          [image_watermark_url] => 
          [readers] => 12,404
          [rating] => 
          [stock_amount] => 0
          [member_price] => 
          [discountSystem] => 
          [memberDiscountPrice] => 0.00
          [link] => /product/447161/o-ringsilicone>โอริงฃิลิโคน-กิจรุ่งเรืองรับเบอร์.html
          [link_cart] => /modules/product/addtocart.php?wid=154717&product_id=447161&rand=1716991419
          [cart_status] => 
          [images_extra] => 
          [total_images_extra] => 0
          [lastupdate] => 2014-05-06 12:34:16
          [data_system] => Array
            (
              [0] => 154717
              [wid] => 154717
              [1] => 
              [payment_detail] => 
              [2] => baht
              [currency] => baht
              [3] => n
              [productregis] => n
              [4] => m
              [productidmode] => m
              [5] => text
              [show_catgroup] => text
              [6] => y
              [display_detail] => y
              [7] => n
              [stock_open] => n
              [8] => 20
              [low_stock] => 20
              [9] => n
              [ems_tracking_open] => n
              [10] => baht
              [currency_th] => baht
              [11] => baht
              [currency_eng] => baht
              [12] => y
              [show_date] => y
              [13] => n
              [page_security] => n
              [14] => y
              [download_catalog] => y
              [15] => y
              [sendmail_ordercomplete] => y
              [16] => normal
              [discount_used] => normal
              [17] => item
              [discount_calculate_used] => item
              [18] => amount
              [discount_condition_used] => amount
              [19] => percent
              [discount_method_used] => percent
              [20] => n
              [vat_enable] => n
              [21] => 7
              [vat] => 7
              [22] => n
              [tax_enable] => n
              [23] => 3
              [tax] => 3
              [24] => 0
              [tax_condition_price] => 0
              [25] => n
              [shipping_enable] => n
              [26] => category
              [group_used] => category
              [27] => 0
              [image_display_style] => 0
              [28] => n
              [relate_product] => n
              [29] => n
              [tellafriend_used] => n
              [30] => n
              [comment_used] => n
              [31] => n
              [show_rating] => n
              [32] => n
              [show_stat] => n
              [33] => 5
              [comment_per_page] => 5
              [34] => n
              [watermark_used] => n
              [35] => n
              [display_id] => n
              [36] => normal
              [image_style] => normal
              [37] => 
              [paypal_directpay] => 
              [38] => 
              [scib_payment] => 
              [39] => n
              [spec_used] => n
              [40] => 
              [scb_payment] => 
              [41] => n
              [member_price_used] => n
              [42] => 
              [destination_payment] => 
              [43] => n
              [shoppingcart_used] => n
              [44] => n
              [open_form] => n
              [45] => 
              [form_builder] => 
              [46] => 
              [paysbuy_payment] => 
              [47] => 
              [paypal_payment] => 
              [48] => n
              [relate_product_group] => n
              [49] => 
              [permission] => 
              [50] => 
              [bbl_payment] => 
              [51] => n
              [stock_shoppingcart_used] => n
              [52] => normal
              [shipping_used] => normal
              [53] => amount
              [shipping_condition_used] => amount
              [54] => currency
              [shipping_method_used] => currency
              [55] => normal
              [point_used] => normal
              [56] => 0
              [point_active] => 0
              [57] => none
              [point_used_in] => none
              [58] => none
              [point_used_out] => none
              [59] => percent
              [point_out_condition] => percent
              [60] => amount
              [point_condition_used] => amount
              [61] => n
              [producthistory_used] => n
              [62] => currency
              [discount_point_method_used] => currency
              [63] => n
              [cash_payment] => n
              [64] => n
              [compare_used] => n
              [65] => 
              [shipping_cost_condition_used] => 
              [66] => 
              [personalid] => 
              [67] => 
              [mpay_payment] => 
              [68] => 
              [siampay_payment] => 
              [69] => normal
              [order_used] => normal
              [70] => amount
              [order_condition_used] => amount
              [71] => 
              [order_condition_total] => 
              [72] => model
              [spec_condition_used] => model
              [73] => n
              [show_stock] => n
              [74] => 
              [layout_detail] => 
              [75] => default
              [comment_type] => default
              [76] => n
              [shipping_per_piece] => n
              [77] => 
              [shipping_method_active] => 
              [78] => 0
              [pack_icon] => 0
              [79] => 
              [tbank_payment] => 
              [80] => 
              [button_images] => 
              [81] => n
              [random_image] => n
              [82] => 
              [kbank_payment] => 
              [83] => 
              [my2c2p_payment] => 
              [84] => 
              [scb_directdebit_payment] => 
              [85] => 
              [scb_bill_payment] => 
              [86] => 
              [krungsri_payment] => 
              [87] => 0
              [item_border] => 0
              [88] => y
              [download_catalog_index] => y
            )

          [permission_order] => y
          [permission_view] => y
          [this_compare] => 
          [short_detail] => silicone ทนความร้อน
          [category_data] => 
        )

    )

  [rowsPerPage] => 20
  [pageCount] => 3
  [sql] => Zend_Db_Select Object
    (
      [_bind:protected] => Array
        (
        )

      [_adapter:protected] => Zend_Db_Adapter_Mysqli Object
        (
          [_numericDataTypes:protected] => Array
            (
              [0] => 0
              [1] => 1
              [2] => 2
              [INT] => 0
              [INTEGER] => 0
              [MEDIUMINT] => 0
              [SMALLINT] => 0
              [TINYINT] => 0
              [BIGINT] => 1
              [SERIAL] => 1
              [DEC] => 2
              [DECIMAL] => 2
              [DOUBLE] => 2
              [DOUBLE PRECISION] => 2
              [FIXED] => 2
              [FLOAT] => 2
            )

          [_stmt:protected] => Zend_Db_Statement_Mysqli Object
            (
              [_keys:protected] => Array
                (
                  [0] => qid
                  [1] => wid
                  [2] => pid
                  [3] => viewproduct
                )

              [_values:protected] => Array
                (
                  [0] => 407560
                  [1] => 154717
                  [2] => 447161
                  [3] => 12404
                )

              [_meta:protected] => mysqli_result Object
                (
                  [current_field] => 0
                  [field_count] => 4
                  [lengths] => 
                  [num_rows] => 0
                  [type] => 0
                )

              [_stmt:protected] => mysqli_stmt Object
                (
                  [affected_rows] => 1
                  [insert_id] => 0
                  [num_rows] => 1
                  [param_count] => 0
                  [field_count] => 4
                  [errno] => 0
                  [error] => 
                  [sqlstate] => 00000
                  [id] => 10
                )

              [_adapter:protected] => Zend_Db_Adapter_Mysqli Object
 *RECURSION*
              [_fetchMode:protected] => 2
              [_attribute:protected] => Array
                (
                )

              [_bindColumn:protected] => Array
                (
                )

              [_bindParam:protected] => Array
                (
                )

              [_sqlSplit:protected] => Array
                (
                  [0] => SELECT `p_stat_product`.* FROM `p_stat_product` WHERE (pid=447161) AND (wid=)
                )

              [_sqlParam:protected] => Array
                (
                  [0] => SELECT `p_stat_product`.* FROM `p_stat_product` WHERE (pid=447161) AND (wid=)
                )

              [_queryId:protected] => 
            )

          [_defaultStmtClass:protected] => Zend_Db_Statement_Mysqli
          [_config:protected] => Array
            (
              [host] => 192.168.55.77
              [username] => igetwebdb
              [password] => BB6MEnDtQ95xCN24
              [dbname] => igetweb
              [charset] => tis620
              [collation] => tis620_thai_ci
              [persistent] => 
              [options] => Array
                (
                  [caseFolding] => 0
                  [autoQuoteIdentifiers] => 1
                  [fetchMode] => 2
                )

              [driver_options] => Array
                (
                )

            )

          [_fetchMode:protected] => 2
          [_profiler:protected] => Zend_Db_Profiler Object
            (
              [_queryProfiles:protected] => Array
                (
                )

              [_enabled:protected] => 
              [_filterElapsedSecs:protected] => 
              [_filterTypes:protected] => 
            )

          [_defaultProfilerClass:protected] => Zend_Db_Profiler
          [_connection:protected] => mysqli Object
            (
              [affected_rows] => 1
              [client_info] => 5.1.52
              [client_version] => 50152
              [connect_errno] => 0
              [connect_error] => 
              [errno] => 0
              [error] => 
              [field_count] => 4
              [host_info] => 192.168.55.77 via TCP/IP
              [info] => 
              [insert_id] => 0
              [server_info] => 5.5.28-log
              [server_version] => 50528
              [sqlstate] => 00000
              [protocol_version] => 10
              [thread_id] => 52476934
              [warning_count] => 0
            )

          [_caseFolding:protected] => 0
          [_autoQuoteIdentifiers:protected] => 1
          [_allowSerialization:protected] => 1
          [_autoReconnectOnUnserialize:protected] => 
        )

      [_parts:protected] => Array
        (
          [distinct] => 
          [columns] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [0] => p_orderby
                  [1] => *
                  [2] => 
                )

            )

          [union] => Array
            (
            )

          [from] => Array
            (
              [p_orderby] => Array
                (
                  [joinType] => from
                  [schema] => 
                  [tableName] => p_orderby
                  [joinCondition] => 
                )

            )

          [where] => Array
            (
              [0] => (wid='154717')
            )

          [group] => Array
            (
            )

          [having] => Array
            (
            )

          [order] => Array
            (
            )

          [limitcount] => 
          [limitoffset] => 
          [forupdate] => 
        )

      [_tableCols:protected] => Array
        (
        )

    )

  [data_result] => Array
    (
      [rows] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [wid] => 154717
              [cid] => 184512
              [pid] => 1007014
              [product_id] => 
              [catid] => 184512
              [title] => (O-RING EPDM )
              [description] => 

O-Ring EPDM เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีเรื่องของน้ำร้อนหรือเย็นเข้ามาเกี่ยวข้อง  ทนความร้อนได้ -40°c ถึง +120°c       หรืออุตสาหกรรมที่มีการสำผัสอาหารโดยตรง

เนื่องจากยางชนิด EPDMเป็นยางที่มีความยืดยุ่นสูงเหนียวอีกชนิด  ทนต่อสภาวะอากาศภายนอกได้ดี   อีกทั้งยังเป็นยางชนิดฟู๊ดเกรดอีกชนิด

ชึ่งยางบางชนิดความเหมาะสมไม่เหมือนกัน  เช่น NBR, ที่มีขายทั่วไปเหมาะสำผัสกับน้ำมันโดยตรง แต่อยู่กับอาหารจะมีเรื่องของสารตกค้าง

ซึ่งยางบางอย่างบางชนิดจึงมีความเหมาะสมแตกต่างกับออกไป และยางชนิดนี้ไม่เป็นที่รู้จักทั่วไปนัก ส่วนมากร้านค้าทั่วไปมักจะเป็นNBR,

ซึ่งใช้งานช่อมทั่วไปเช่นระบบไฮดรอลิคหรือรถยนต์เป็นต้น,

 

 

[font_color] => [price] => 0 [show_price] => n [text_price] => [check_sale] => n [percent] => 0 [sale] => 0 [date] => 2014-01-11 11:11:21 [icon_status] => [rating_image] => [autoproductid] => 0 [static_url] => o-ring epdm>โอริงEPDM O-RING EPDM [image] => p_1007014.jpg [stock_amount] => 0 [product_autoid] => [short_detail] => โอริง EPDM [begin_date] => 0000-00-00 00:00:00 [end_date] => 0000-00-00 00:00:00 [spec_model] => 0 ) [1] => Array ( [wid] => 154717 [cid] => 184509 [pid] => 441688 [product_id] => K001 [catid] => 184509 [title] => โอริงไวตัน (O-RING viton) >o-ring [description] =>


O-Ring    ขนาดของโอริงจากเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน O-ring  diameter ID.
                                     และขนาดความหนา    :W มีค่าความแข็งเป็น -shore A ความแข็งทั่วไปที่70-75 shore-ถ้ามีระบบแรงดันสูงจะใช้ความแข็ง80-90 shore-  A
สามารถกันการรั่วซึมแรงดันของเหลวได้ สูง   ขึ้นอยู่กับชนิดของยางและค่าความแข็ง
สำหรับอุตสากรรมที่เกี่ยวข้อง รถยนต์ สุขภัณฑ์ เป็นต้น  สำหรับงานด้านระบบไฮดรอลิค
NBR สำผัสน้ำมันได้โดยตรงซึ่งทนความร้อนตั้งแต่-40cºไปจนถึง+120cºส่วนงานด้านที่มีความ
ร้อนสูง ฟลูโอโรคาร์บอน (viton ) ซึ่งเป็นยางทนความร้อนได้สูง230+cº  และสามารถสำผัสของ
เหลว กรดด่างสารเคมีได้โดยตรง         สามารถสั่งผลิตทุกขนาดทุกความต้องการ สามารถผลิต
O-ring ความหนา  :W ได้ตั้งแต่ 0.8mmขึ้นไป  diameter: ID.2,500mm หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่ที่ความต้องการ

ไม่จำกัดปริมาณในการสั่งทำ รับผลิตตั้งแต่1ชิ้นขี้นไป

หรือไม่มีขายทั่วไปหรือขนาดไม่ตรงก็สั่งผลิตได้ เพราะเราสร้างโมล์เองบริการลูกค้า

งานจึงเสร็จเร็ว ส่งมอบทันเวลาราคาไม่แพง เรายังยางอีกหลายชนิดที่ใช้กับความร้อนสูงเช่นยาง

siliconeเกรดทนความร้อนสูงถึง300องศาสำหรับงานที่มีความร้อนมากๆ ใว้คอยบริการ

ยินดีรับใช้และให้บริการพร้อมจัดส่ง


 

[font_color] => [price] => 0 [show_price] => n [text_price] => [check_sale] => n [percent] => 0 [sale] => 0 [date] => 2014-01-11 11:57:25 [icon_status] => [rating_image] => [autoproductid] => 0 [static_url] => o-ringviton,o-ring viton ยางไวตันโอริงไวตัน กิจรุ่งเรืองรับเบอร์ [image] => p_441688.jpg [stock_amount] => 0 [product_autoid] => K001 [short_detail] => โอริงไวตัน o-ring viton [begin_date] => 0000-00-00 00:00:00 [end_date] => 0000-00-00 00:00:00 [spec_model] => 0 ) [2] => Array ( [wid] => 154717 [cid] => 184510 [pid] => 447161 [product_id] => 002 [catid] => 184510 [title] => O-Ring Silicone(โอริงซิลิโคน) [description] =>

O-Ring    ขนาดของโอริงจากเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน O-ring  diameter ID.
                                     และขนาดความหนา  :W มีค่าความแข็งเป็น -shore A ความแข็งทั่วไปที่75 shore- Aถ้ามีระบบแรงดันสูงจะใช้ความแข็ง80-90 shore-  A
สามารถกันการรั่วซึมแรงดันของเหลวได้สูง ขึ้นอยู่กับชนิดของยางและค่าความแข็ง
สำหรับอุตสากรรมที่เกี่ยวข้อง รถยนต์ สุขภัณฑ์ เป็นต้น สำหรับงานด้านระบบไฮดรอลิค
NBR สำผัสน้ำมันได้โดยตรงซึ่งทนความร้อนตั้งแต่-40cºไปจนถึง+120cºส่วนงานด้านที่มีความ
ร้อนสูง ฟลูโอโรคาร์บอนviton ซึ่งเป็นยางทนความร้อนได้สูง230+cº และสามารถสำผัสของ
เหลว กรดด่างสารเคมีได้โดยตรง          
O-ring ผลิตความหนา :W ได้ตั้งแต่ 0.8mmขึ้นไป  diameter: ID. 2,500mm หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่ที่ความต้องการ

โอริงsilicone เหมาะสำหรับสำผัสอาหารโดยตรง  และอุปกรณ์อื่นๆรวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ผลิตอาหาร   ชึ่งมีความใสเป็นพิเศษและความเหนียวกว่า silicone แบบธรรมดา

สามารถสั่งผลิตใด้ทุกขนาดทุกสีที่ต้องการ  และค่าความแข็งลูกค้าบางรายที่ต้องการความนิ่มของยางเพื่อที่ให้เหมาะสมกับงานนั้นๆ

สินค้ายังมีอีกมากมายที่ยังไม่ได้นำมาแสดง   เพราะบางส่วนลูกค้าต้องการสั่งผลิต เรายังมียางซิลิโคน(silicone)ที่ทนความร้อนสูงชนิดพิเศษ

สามารถทนความร้อนสูงถึง300องศา C สำหรับงานที่มีเรื่องของความร้อนสูง

[font_color] => [price] => 0 [show_price] => n [text_price] => [check_sale] => n [percent] => 0 [sale] => 0 [date] => 2014-05-06 12:34:16 [icon_status] => [rating_image] => [autoproductid] => 0 [static_url] => O-RingSilicone>โอริงฃิลิโคน กิจรุ่งเรืองรับเบอร์ [image] => p_447161.jpg [stock_amount] => 0 [product_autoid] => 002 [short_detail] => silicone ทนความร้อน [begin_date] => 0000-00-00 00:00:00 [end_date] => 0000-00-00 00:00:00 [spec_model] => 0 ) ) [row_count] => 3 [limit_per_page] => 20 [current_page] => 1 [total_page] => 1 ) )
Array
(
  [rowsPerPage] => 50
  [pageCount] => 0
  [sql] => Zend_Db_Select Object
    (
      [_bind:protected] => Array
        (
        )

      [_adapter:protected] => Zend_Db_Adapter_Mysqli Object
        (
          [_numericDataTypes:protected] => Array
            (
              [0] => 0
              [1] => 1
              [2] => 2
              [INT] => 0
              [INTEGER] => 0
              [MEDIUMINT] => 0
              [SMALLINT] => 0
              [TINYINT] => 0
              [BIGINT] => 1
              [SERIAL] => 1
              [DEC] => 2
              [DECIMAL] => 2
              [DOUBLE] => 2
              [DOUBLE PRECISION] => 2
              [FIXED] => 2
              [FLOAT] => 2
            )

          [_stmt:protected] => Zend_Db_Statement_Mysqli Object
            (
              [_keys:protected] => Array
                (
                  [0] => COUNT(*)
                )

              [_values:protected] => Array
                (
                  [0] => 0
                )

              [_meta:protected] => mysqli_result Object
                (
                  [current_field] => 0
                  [field_count] => 1
                  [lengths] => 
                  [num_rows] => 0
                  [type] => 0
                )

              [_stmt:protected] => mysqli_stmt Object
                (
                  [affected_rows] => 1
                  [insert_id] => 0
                  [num_rows] => 1
                  [param_count] => 0
                  [field_count] => 1
                  [errno] => 0
                  [error] => 
                  [sqlstate] => 00000
                  [id] => 13
                )

              [_adapter:protected] => Zend_Db_Adapter_Mysqli Object
 *RECURSION*
              [_fetchMode:protected] => 2
              [_attribute:protected] => Array
                (
                )

              [_bindColumn:protected] => Array
                (
                )

              [_bindParam:protected] => Array
                (
                )

              [_sqlSplit:protected] => Array
                (
                  [0] => SELECT COUNT(*) FROM `p_product_promotion_campaigns` AS `c` WHERE (c.wid = ) AND (c.start_at <= ) AND (c.end_at >= )
                )

              [_sqlParam:protected] => Array
                (
                  [0] => SELECT COUNT(*) FROM `p_product_promotion_campaigns` AS `c` WHERE (c.wid = ) AND (c.start_at <= ) AND (c.end_at >= )
                )

              [_queryId:protected] => 
            )

          [_defaultStmtClass:protected] => Zend_Db_Statement_Mysqli
          [_config:protected] => Array
            (
              [host] => 192.168.55.77
              [username] => igetwebdb
              [password] => BB6MEnDtQ95xCN24
              [dbname] => igetweb
              [charset] => tis620
              [collation] => tis620_thai_ci
              [persistent] => 
              [options] => Array
                (
                  [caseFolding] => 0
                  [autoQuoteIdentifiers] => 1
                  [fetchMode] => 2
                )

              [driver_options] => Array
                (
                )

            )

          [_fetchMode:protected] => 2
          [_profiler:protected] => Zend_Db_Profiler Object
            (
              [_queryProfiles:protected] => Array
                (
                )

              [_enabled:protected] => 
              [_filterElapsedSecs:protected] => 
              [_filterTypes:protected] => 
            )

          [_defaultProfilerClass:protected] => Zend_Db_Profiler
          [_connection:protected] => mysqli Object
            (
              [affected_rows] => 1
              [client_info] => 5.1.52
              [client_version] => 50152
              [connect_errno] => 0
              [connect_error] => 
              [errno] => 0
              [error] => 
              [field_count] => 1
              [host_info] => 192.168.55.77 via TCP/IP
              [info] => 
              [insert_id] => 0
              [server_info] => 5.5.28-log
              [server_version] => 50528
              [sqlstate] => 00000
              [protocol_version] => 10
              [thread_id] => 52476934
              [warning_count] => 0
            )

          [_caseFolding:protected] => 0
          [_autoQuoteIdentifiers:protected] => 1
          [_allowSerialization:protected] => 1
          [_autoReconnectOnUnserialize:protected] => 
        )

      [_parts:protected] => Array
        (
          [distinct] => 
          [columns] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [0] => c
                  [1] => Zend_Db_Expr Object
                    (
                      [_expression:protected] => COUNT(*)
                    )

                  [2] => 
                )

            )

          [union] => Array
            (
            )

          [from] => Array
            (
              [c] => Array
                (
                  [joinType] => from
                  [schema] => 
                  [tableName] => p_product_promotion_campaigns
                  [joinCondition] => 
                )

            )

          [where] => Array
            (
              [0] => (c.wid = '154717')
              [1] => AND (c.start_at <= '2024-05-29 21:03:39')
              [2] => AND (c.end_at >= '2024-05-29 21:03:39')
            )

          [group] => Array
            (
            )

          [having] => Array
            (
            )

          [order] => Array
            (
            )

          [limitcount] => 
          [limitoffset] => 
          [forupdate] => 
        )

      [_tableCols:protected] => Array
        (
        )

    )

)
สินค้า > โอริง - O-ring
O-Ring Silicone (1)   O-Ring Viton (1)   O-Ring NBR
O-Ring EPDM (1)   O-Ring CR  

(O-RING EPDM )

โอริง EPDM

อ่านต่อ

โอริงไวตัน (O-RING viton) >o-ring

โอริงไวตัน o-ring viton

อ่านต่อ

O-Ring Silicone(โอริงซิลิโคน)

silicone ทนความร้อน

อ่านต่อ
5555555555
  Copyright 2005-2011 www.kitrungruangrubber.com All rights reserved.
view